*10 Questions No One Asks* TAG

Dutch;

Hi allemaal! Ik ga vandaag een tag doen; de 10 vragen die niemand stelt. Eigenlijk zijn het er honderd, maar dat vond ik iets te veel van het goede voor 1 blog artikel. Dus ga ik het verdelen over verschillende artikels.

Vraag 1; Slaap je met je raam open of dicht? Dat hangt er vanaf, soms doe ik het wel in de zomer als het zo ontzettend heet is in mijn kamer, maar dan loop je weer het risico dat er van die vervelende steekvliegen binnenkomen, dus eigenlijk bijna nooit.

Vraag 2; Neem jij de shampoo flesjes uit een hotel mee of niet? Eigenlijk altijd wel, want het staat er toch, hahah.

Vraag 3; Slaap je met de deken ingestopt of niet? Nee! Ik vind het echt een super vervelend gevoel! Alsof je helemaal vastzit, en ik draai best veel in mijn slaap dus dat vind ik echt niet fijn!

Vraag 4; Heb je ooit een verkeersbord gestolen? Eeh nee. Ik zou ook niet weten waarom wel, hahah.                                                                                                                                                          

Vraag 5; Dans je wel eens terwijl er geen muziek is? Hahaha, ja! Dan heb ik een liedje in mijn hoofd en dans ik vrolijk mee, terwijl andere mensen me gek aankijken. Maar ik trek me er lekker niks van aan, hahah!

Vraag 6; Wat is je grootste ergenis bij mensen? Deze vind ik nog best lastig. Maar ik denk dan vooroordelen, ik heb namelijk een hekel aan mensen die over andere mensen gaan oordelen zonder hun echt te kennen!

Vraag 7; Wat is je meest favoriete film? Mag ik ook een serie zeggen? Dan gossip girl! Ik kijk trouwens ook best vaak films, en dan denk ik dat The Hungergames en Jurassic Park hoog in mijn lijstje staan!

Vraag 8; Gebruik je Post It notes? Zeker! ik ben erg vergeetachtig, dus vind ik het fijn om overal in mijn kamer van die briefjes op te plakken, zodat ik niets vergeet, hahah!                  

Vraag 9; Wat is je favoriete film/serie koppel? CHUCK EN BLAIR! Zoiezo, zij zijn van de serie gossip girl, en echt; wow! Ik vind ze samen zo schattig!                                                            

Vraag 10; Wat heb je voor het laatst gegeten? Een appel! Na school vind ik een appeltje altijd erg lekker:)

Dit was dan de *10 Vragen Die Niemand Steld* Tag. Ik hoop dat je het met plezier heb gelezen, Doeii! ~Vera~

English

Hi everybody! Today I’m going to make a tag; 10 questions no one is asking . Actually, there hundreds , but I found a little too much for one blog so I do it over several.

Question 1; Do you sleep with your window open or closed? That depends, sometimes I do it in the summer as it is so very hot in my room, but then again you run the risk of those annoying horseflies come in, so almost never.                                                                      

Question 2; Do you take the shampoo bottles from hotel? Actually always, for it is there nonetheless, hahah.                                                                                                                        

Question 3; Are you sleeping tucked the blanket or not? No! I think it’s super annoying feeling! As if you are stuck at all, argh !                                                                                    

Question 4; Have you ever stolen a road sign? Uh no. I do not know why you, too hahah.    

Question 5; Dance you sometimes when there is no music? Hahaha, yes! When I have a song in my head than I dance merrily along!                                                                          

Question 6; What’s your biggest annoyance in people? This I find quite difficult. But I think than prejudice, because I hate people who will judge other people without knowing their real!                                                                                                                                            

Question 7; What is your favorite movie? May I also say a series? Then gossip girl! I am indeed quite often movies, and then I think The Hunger Games and Jurassic Park high on my list.                                                                                                                                                  

Question 8; Use your post it notes? Certainly! I am very forgetful, so I’m happy to stick around in my room of the notes, so I do not forget anything, hahah!                              

Question 9; What is your favorite movie/series torque? CHUCK AND BLAIR! Defintely! they are of series Gossip Girl, and real; wow! I think they are so cute together!                                    

Question 10; What did you eat last? An apple:)                                                                                          

This was the 10 questions nobody asks tag, I hope you liked to read, byee! ~Vera~

Advertenties